Spływy tratwami i pychówkami po Biebrzy

Zwiedzając Podlasie, nie sposób nie odwiedzić doliny Biebrzy.

TratwaUtworzony w I993 r. Biebrzański Park Narodowy jest najwyższym tego rodzaju obiektem w Polsce. Na terenie parku zachowały się w nienaruszonym kształcie unikatowe okazy flory i fauny, żyjące pośród ekosystemów rzecznych, bagiennych i torfowych.

Dolina przyciąga wielbicieli ptaków i innych miłośników przyrody, którzy przyjeżdżają tu, by obserwować bobry, łosie i jelenie. W ciągu zwiedzania parku trzeba cały czas pamiętać, jak unikatowe pod względem przyrodniczym tereny się przemierza, i uważać, by obecność człowieka nie wpłynęła negatywnie na stan środowiska naturalnego, nie zakłóciła spokoju chronionych gatunków zwierząt i nie zaburzyła kruchej równowagi ekosystemów rzecznych czy leśnych.

Przez park wytyczono wiele interesujących szlaków turystycznych, pozwalających zwiedzać dolinę Biebrzy różnymi środkami transportu i z rozmaitej perspektywy. Najpopularniejszym sposobem na zapoznanie się z dziką przyrodą Biebrzańskiego Parku Narodowego jest droga wodna, jednakże park można eksplorować również pieszo, konno lub rowerem.

Kontynuuj czytanie